Mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ tăng

Ottawa:Vào ngày thứ tư 13 tháng 7, ngân hàng trung ương Canada sẽ có cuộc họp định kỳ và theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì các thống đốc ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa.
Cũng theo những tiên đoán thì mức lãi suất căn bản ở Canada có thể gia tăng thêm 0.75 phần trăm và từ 1.5 phần trăm như hiện nay, lên đến 2.25 phần trăm?
Ngân hàng trung ương Canada đã liên tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần, nhằm ngăn cản sự lan tràn của mức lạm phát: từ mức 0.25 phần trăm lên đến 1.5 phần trăm và có thể còn lên đến 3 phần trăm trong năm nay 2022?
Mức lãi suất căn bản gia tăng, kéo theo sự gia tăng của các mức lãi suất khác như lãi suất nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng..
Mức lãi suất gia tăng sẽ gây khó khăn cho nhiều người: những người có nợ nhà, những người vừa mua nhà và những người đang dự tính mua nhà.
Trong vòng 1 năm qua, số người Canadians có nợ nhà gia tăng và theo như cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa ở Canada (CMHC) thì 55 phần trăm những người mượn nợ nhà hiện nay là những người mượn nợ nhà có mức lãi suất thay đổi: họ sẽ phải trả tiền nợ nhà nhiều hơn khi mức lãi suất gia tăng.
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là trong những tháng sắp tới khi ngân hàng trung ương cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản, thì sẽ có thêm nhiều người phải khai phá sản vì không có đủ tiền trả nợ nhà, trả nợ xe..
Nhiều chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 1.5 phần trăm, sẽ gia tăng lên đến mức 3.25 phần trăm vào cuối năm nay 2022?

Nhận báo giá qua email