Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ được gia tăng thêm 0.25 phần trăm

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc họp diễn ra vào ngày thứ tư 22 tháng 3, các thống đốc của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm., cho dù đang có những khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng ở Mỹ, vì lãi suất quá cao!
Như thế mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ đã ở mức từ 4.75 phần trăm lên đến 5 phần trăm.
Theo bản công bố của các thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ, thì hệ thống ngân hàng Mỹ vững chắc, cho dù có hai ngân hàng lớn ở Mỹ vừa bị đóng cửa.
Bản công bố của các thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ cũng cho thấy là việc gia tăng mức lãi suất căn bản sắp kết thúc?
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 lần nữa trong năm nay, và vào khoảng tháng 5 hay tháng 6?
Tuy nhiên theo bản công bố của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ thì cuộc chiến chống lạm phát của ngân hàng trung ương này vẫn chưa chấm dứt và mục tiêu của ngân hàng trung ương là tìm cách giảm mức lạm phát xuống còn 2 phần trăm?
Theo nhận định của ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ, thì cuộc chiến đưa mức lạm phát xuống 2 phần trăm sẽ kéo dài và sẽ có những chao đảo diễn ra trong thời gian này.
Trong khi đó nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển, với các công ty , ngoại trừ các công ty cao kỹ, vẫn tiếp tục mướn thêm nhân công.
Trong tháng hai vừa qua, có thêm 311 ngàn công ăn việc làm mới ở Mỹ, và tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ hiện nay chỉ có 3.6 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email