Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ gia tăng 0.75 phần trăm: mức gia tăng nhiều nhất kể từ năm 1994.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 6, Quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ hay ngân hàng trung ương Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm. Đây là mức gia tăng lớn nhất kể từ năm 1994 cho đến nay.
Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ trước ngày đầu năm nay 2022 ở mức từ 0 phần trăm lên đến 0.25 phần trăm, đã lên đến mức từ 1.5 phần trăm cho đến 1.75 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Mỹ đã phải liên tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản để ngăn ngừa mức lạm phát: mức lạm phát ở Mỹ đã lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.
Gia tăng mức lãi suất căn bản, kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, và sẽ khiến nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ có thể lâm vào vòng suy thoái.
Việc ngân hàng trung ương Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản, đã gây những sụp đổ trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Trong ngày thứ năm 16 tháng 6, chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ sút giảm trên 700 điểm và xuống ở dưới mức 30 ngàn điểm: mức thấp nhất của chỉ số này trong vòng 1 năm qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã đi vào vòng suy thoái khi các chỉ số chứng khoán như chỉ số SP 500, chỉ số NASDAQ đã sút giảm trên 20 phần trăm, so với mức lên cao nhất vào năm ngoái 2021.
Các ngân hàng trung ương ở các quốc gia khác như Canada, Anh.. cho biết sẽ cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản ở các xứ này: ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm vào tháng 7 này.
Trong khi đó các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán ngân hàng trung ương Anh sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên 1.25 phần trăm, khi mức lạm phát ở xứ này hiện là 11 phần trăm.