Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ và Canada sẽ còn gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ phổ biến trong ngày thứ tư 23 tháng 11, thì các thống đốc của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã đồng ý là sẽ cho tiếp tục gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới, nhưng với mức gia tăng ít hơn.
Trong bốn lần gia tăng trước, quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mỗi lần 0.75 phần trăm.
Theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì lần gia tăng diễn ra vào ngày 14 tháng 12 sắp đến, sẽ chỉ là 0.5 phần trăm.
Hiện nay mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ cũng như Canada ở mức 3.75 phần trăm.
Tuy thế nhận định chung của các thống đốc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy là mức lạm phát sẽ suy giảm?
Nếu mức lạm phát không giảm, nguy cơ mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng thêm nhiều lần nữa trong năm tới 2023, và có thể lên đến mức trên 5 phần trăm, trước khi ngân hàng trung ương Mỹ ngừng việc gia tăng?? Mức lãi suất căn bản cao nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 14 năm qua.
Tại Canada thì trong một cuộc phỏng vấn mới đây của đài truyền hình CTV, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada cũng cho biết là ngân hàng này sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa trong tháng 12 sắp đến, và ông thống đốc cũng cho biết là mức lãi suất căn bản sắp lên đến mức mà các thống đốc ngân hàng mong muốn, trong cuộc chiến chống lạm phát.
Mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 3.75 phần trăm.
Các chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm, ở mức 4.25 phần trăm và sẽ ngưng không gia tăng trong năm tới 2023?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email