Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ và Canada tiếp tục được gia tăng

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ tư 1 tháng 2, quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ hay là ngân hàng trung ương Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản, và trong vài ngày trước đó ngân hàng trung ương Canada cũng cho gia tăng mức lãi suất căn bản.
Cả hai ngân hàng trung ương Mỹ và Canada cùng cho gia tăng mức lãi suất căn bản kỳ này thêm 0.25 phần trăm: mức gia tăng thấp nhất kể từ đầu năm ngoái 2022 cho đến nay.
Mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 4.5 phần trăm, trong khi mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ thay đổi trong khoảng từ 4.5 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm.
Trong khi ông thống đốc ngân hàng trung ương Canada đã nói là ngân hàng trung ương sẽ tạm ngưng việc gia tăng mức lãi suất căn bản một thời gian, thì ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ lại tuyên bố là công việc ngăn ngừa sự bành trướng của mức lạm phát của ngân hàng trung ương chưa chấm dứt, và mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ có thể sẽ còn gia tăng.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, thì quỹ dự trữ liên bang Mỹ có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm, trước khi các thống đốc ngân hàng trung ương phải cho cắt giảm mức lãi suất này trong mùa hè năm nay.

Tuy nhiên theo ông chủ tịch Powell thì ông không nghĩ là mức lãi suất căn bản ở Hoa kỳ sẽ cắt giảm trong năm nay 2023?

Mức lạm phát ở Hoa Kỳ lên đến 9.1 phần trăm vào tháng 6 năm ngoái 2022, trước khi giảm xuống còn 6.4 phần trăm vào tháng 12.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email