Mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng ở mức thấp?

Theo bản công bố của quỹ Dự trữ liên bang phổ biến trong ngày 23/11, các thống đốc của ngân hàng trung ương đã đồng ý là sẽ cho tiếp tục gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới, nhưng với mức gia tăng ít hơn.

Trong bốn lần gia tăng trước, quỹ Dự trữ liên bang đã cho gia tăng mỗi lần 0.75 phần trăm.

Theo những tiên đoán của các chuyên viên tài chánh thì lần gia tăng diễn ra vào ngày 14 tháng 12 sắp đến, sẽ chỉ là 0.5 phần trăm.

Hiện nay mức lãi suất căn bản ở mức 3.75 phần trăm.

Tuy thế nhận định chung của thống đốc ngân hàng trung ương, thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy là mức lạm phát sẽ suy giảm?

Nếu mức lạm phát không giảm, nguy cơ mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng thêm nhiều lần nữa trong  năm tới, và có thể lên đến mức trên 5 phần trăm, trước khi ngân hàng trung ương ngừng việc gia tăng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email