Mức lãi suất ngân hàng sẽ còn tiếp tục gia tăng

Biên bản cuộc họp của các thống đốc quỹ Dự Trữ Liên Bang, trong cuộc họp diễn ra trong tháng 12 năm ngoái 2022, đã được công bố hôm 4 tháng 1.

Nội dung của biên bản cuộc họp này cho thấy là các thống đốc của quỹ dự trữ liên bang quyết tâm tìm cách ngăn chận sự gia tăng của mức lạm phát, bằng cách sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa trong năm nay, nếu cần.

Như thế mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng cao hơn nữa, hay ít ra là sẽ không giảm trong những tháng sắp tới?

Hiện nay mức lãi suất căn bản là 4.25 phần trăm, mức lãi suất căn bản cao nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 15 năm qua.

Mức lạm phát hiện nay là 7.1 phần trăm, trong khi mục tiêu của các thống đốc ngân hàng trung ương là muốn giảm mức lạm phát xuống còn 2 phần trăm?

Các chuyên viên tài chánh cho là việc cắt giảm mức lạm phát từ 7 phần trăm xuống 2 phần trăm, sẽ cần thời gian dài.

Như thế những mức lãi suất nợ nhà, nợ xe sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao hiện nay trong nhiều tháng sắp tới?

Các thống đốc của quỹ dự trữ liên bang cũng không muốn cắt giảm mức lãi suất căn bản trong năm nay.

Nhiều chuyên viên tài chánh cho là mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ sẽ lên đến mức từ 4.5 phần trăm cho đến 4.75 phần trăm vào cuối 2023.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email