Mức lãi suất nợ nhà cố định dài hạn, ở Hoa Kỳ sút giảm dưới mức 5 phần trăm

Hoa Thịnh Đốn: Mức lãi suất nợ nhà dài hạn ở Hoa Kỳ đã sút giảm.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 4 tháng 8, mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ loại cố định 30 năm, đã xuống còn ở mức 4.99 phần trăm, so với mức 5.3 phần trăm trong tuần trước đó.
Một năm trước, mức lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm này chỉ ở mức 2.77 phần trăm.
Loại nợ cố định 15 năm cũng sút giảm từ mức 4.58 phần trăm xuống còn 4.26 phần trăm.
Mức lạm phát ở Hoa Kỳ trong tháng 6 đã lên đến 9.1 phần trăm, mức cao nhất ở nước Mỹ trong vòng 40 năm qua.
Quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.25 phần trăm lên đến 2.5 phần trăm trong năm nay. Theo như dự trù thì Quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ còn gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm vào tháng 9 này?
Cho nên sự sút giảm mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ là một điều ngạc nhiên..
Giá nhà ở Mỹ cũng tiếp tục gia tăng, cho dù số người Mỹ có khả năng mua nhà sút giảm: giá trung bình 1 căn nhà ở Mỹ trong tháng 6 năm nay 2022 là $416,000: gia tăng 13.4 phần trăm trong vòng 1 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email