Mức lãi suất nợ nhà gia tăng

Signing a contract (mortgage)

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 6 tháng 3, mức lãi suất nợ nhà ở các ngân hàng Canada đã gia tăng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có bắt đầu có đại dịch, mức lãi suất nợ nhà ở Canada đã gia tăng.
Các ngân hàng TD Bank, National Bank, HSBC, Royal Bank, Scotia Bank và Bank of Montreal đã cho gia tăng những mức lãi suất đặc biệt, sau khi có những gia tăng của mức lãi suất trái phiếu (bonds) trên thị trường tài chánh thế giới.
Các mức lãi suất nợ nhà chính thức và niêm yết thì không gia tăng, nhưng những mức lãi suất nợ nhà đặc biệt mà các ngân hàng dành cho những khách hàng quen đã gia tăng thêm từ 0.15 phần trăm lên đến 0.25 phần trăm.
Một người mua nhà trả tiền cọc 10 phần trăm của số tiền mượn 500 ngàn với loại nợ nhà cố định 5 năm và tỷ lệ đặc biệt là 1.39 phần trăm.
Nếu mức lãi suất gia tăng 0.15 phần trăm, người này sẽ phải trả thêm tiền lời 1 tháng là $32.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email