Mức lãi suất nợ nhà gia tăng ở Canada

Ottawa: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ hai 25 tháng 4, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada đã nói là trong lần gia tăng mức lãi suất căn bản sắp tới, ngân hàng trung ương Canada sẽ dự trù cho gia tăng 0.5 phần trăm để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát đang ở mức độ cao nhất trong vòng 30 năm qua.
Trong cuộc nói chuyện với các dân biểu liên bang ở Ottawa, thống đốc Macklem nói là trong tháng 3 vừa qua, ngân hàng trung ương cũng cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm, lần đầu tiên mà ngân hàng này phải cho gia tăng 0.5 phần trăm trong vòng 20 năm qua, là mộtr ngoại lệ nhưng các giới chức ngân hàng sẽ phải tiếp tục việc ngoại lệ này trong những lần sắp tới.
Tưởng cũng nên nói thêm là mức lạm phát ở Canada trong tháng 3 vừa qua đã ở mức 6.57 phần trăm, mức lạm phát cao nhất trong vòng 30 năm qua.
Hiện nay mức lãi suất căn bản ở Canada là 1 phần trăm và dự trù sẽ tăng lên 1.50 phần trăm trong những tháng sắp tới.
Các kinh tế gia của tổ chức the Trading Economics tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada trong năm 2023 sẽ ở mức 2.50 phần trăm và sẽ giảm xuống còn 2 phần trăm vào năm 2024?
Trong khi đó các ngân hàng lớn ở Canada đã đồng loạt gia tăng mức lãi suất nợ nhà.
Các ngân hàng như ngân hàng Royal, TD, CIBC, National Bank.. đã cho gia tăng mức lại suất nợ nhà.
Lấy trường hợp loại nợ nhà 5 năm cố định thì mức lãi suất nợ nhà trung bình là 4.12 phần trăm, còn đâu mức 1 hay 2 phần trăm như những tháng trước?
Với mức lãi suất 4.12 phần trăm, và với số nợ nhà khoảng 900 ngàn dollars, người mượn tiền sẽ phải trả hàng tháng khoảng 5 ngàn dollars tiền nợ nhà.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email