Mức lãi suất nợ nhà gia tăng

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 12 tháng giêng, hai đại ngân hàng ở Canada đã cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm, và người ta tiên đoán là các ngân hàng khác
Ngân hàng Royal Bank of Canada và Toronto Dominion Bank đã gia tăng mức lãi suất nợ nhà loại cố định 5 năm , thêm 15 điểm và ở mức 5.14 phần trăm.
Ba đại ngân hàng còn lại của Canada là ngân hàng Scotia Bank, Bank Of Montreal và CIBC có mức lãi suất loại nợ 5 năm cố định ở mức 4.99 phần trăm, và các chuyên viên tài chánh là ba đại ngân hàng này sẽ gia tăng mức lãi suất cho bằng với hai ngân hàng Royal và TD trong những ngày sắp tới.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần trong năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email