Mức lãi suất nợ nhà giảm

Theo những tin tức loan báo hôm 19/8, thì mức lãi suất nợ nhà sút giảm và là một dấu hiệu cho thấy là mức lạm phát đã lên đến đỉnh.

Mức lãi suất loại nợ nhà 30 năm cố định trong tuần qua đã ở mức 5.13 phần trăm, sút giảm so với mức 5.22 phần trăm trong tuần lễ trước đó.

Tuy nhiên nếu so sánh nguyên một năm thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm vẫn còn cao, lãi suất chỉ có một năm trước chỉ có 2.86 phần trăm.

Mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã lên đến mức cao nhất là 5.81 phần trăm vào giữa tháng 6 năm nay 2022.

Theo nhận định của ông Sam Khater, kinh tế gia trưởng của cơn quan cho mượn tiền nhà, Freddie Mac, thì mức lạm phát dường như đã lên đến đỉnh và đã giúp cho mức lãi suất nợ nhà giảm sút theo.

Ngoài ra vì mức lãi suất nợ nhà gia tăng trong những tháng trước, đã khiến cho nhiều người không còn khả năng tài chánh mua nhà như trước. Nền kỹ nghệ địa ốc vì thế chậm bước tiến. Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là từ nay cho đến cuối năm nay 2022, số lượng nhà bán được không gia tăng cũng như giá bán cũng sút giảm.

Theo hiệp hội những ngân hàng cho mượn nợ nhà MBA, số người xin mượn tiền mua nhà trong tuần 19 tháng 8 vừa qua, đã ở mức thấp nhất kể từ năm 2000 cho đến nay.

Một năm trước, một người mua một căn nhà giá $390,000, đặt tiền cọc 20 phần trăm giá căn nhà và mượn nợ nhà số tiền còn lại. Với loại nợ 30 năm cố định và mức lãi suất 2.86 phần trăm, người này sẽ phải trả hàng tháng tiền nợ nhà là $1,292. Cùng với số tiền mua nhà và nợ nhà như thế, nhưng với mức lãi suất 5.13 phần trăm, thì người này sẽ phải tiền nợ nhà hàng tháng là $1,700.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email