Mức lãi suất nợ nhà giảm

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 3, các mức lãi suất nợ nhà ở Canada đã xuống, sau khi mức lời trái phiếu ( bond yields) giảm sút.
Mức lời công trái phiếu của Canada loại 5 năm đã giảm xuống dưới mức 1.5 phần trăm, mức lời công trái phiếu thấp nhất kể từ năm 2017 cho đến nay.
Tin xấu cho những người đầu tư vào công trái phiếu, nhưng lại là tin vui cho những người mượn nợ nhà: mức lãi suất nợ nhà giảm.
Trong tháng giêng, ngân hàng Royal đã cắt giảm mức lãi suất loại nợ 5 năm cố định xuống còn 3.74 phần trăm, và những ngân hàng khác cũng cắt giảm mức lãi suất nợ nhà.
Ngân hàng Royal sau đó cắt giảm thêm hai lần nữa và mức lãi suất loại 5 năm cố định của ngân hàng Royal hiện nay là 3.49 phần trăm, tương tự như lãi suất 5 năm của ngân hàng Toronto Dominion.
Theo nhận định của những chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất nợ nhà sẽ không gia tăng, mà còn có thể sút giảm thêm trong năm 2019??