Mức lãi suất nợ nhà Hoa Kỳ gia tăng lên đến mức cao nhất trong 9 tháng qua.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 3, mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng liên tiếp trong vòng 6 tuần lễ qua và lên đến mức cao nhất trong vòng 9 tháng,
Mức lãi suất của loại nợ nhà cố định 30 năm đã lên đến mức 3.17 phần trăm, và là mức lãi suất cao nhất kể từ ngày 11 tháng 6 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Với mức lãi suất gia tăng, có những lo sợ là nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ có thể đi xuống trở lại, khi số người mua nhà giảm và số người phá sản vì không thể trả nợ nhà gia tăng.
Theo ông Sam Khater, kinh tế gia trưởng của cơ quan đầu tư Freddie Mac thì với mức lãi suất nợ nhà gia tăng, số người có khả năng mua nhà sẽ giảm trong khi sẽ có nhiều người sẽ phải khai phá sản vì không có đủ tiền trả nợ nhà hàng tháng.
Nền kỹ nghệ cho mượn nợ nhà của các công ty tài chánh, các ngân hàng Mỹ đã kiếm được nhiều lợi nhuận vì số người mua nhà gia tăng trong thời đại dịch.
Giá nhà bán gia tăng vì số nhà được đăng bản bán không có đủ cho nhu cầu.
Trong khi đó tại Canada, mức lãi suất nợ nhà cũng gia tăng. Loại nợ nhà cố định 5 năm là loại nợ thông dụng nhất ở Canada với mức lãi suất 2.14 phần trăm từ ngân hàng Montreal.
Canada không có những loại nợ dài hạn kéo dài đến 30 năm như là ở Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email