Mức lãi suất nợ nhà ở Canada sẽ lên cao đến mức nào?

Ottawa: Tính đến ngày thứ tư 14 tháng 9, mức lãi suất căn bản ở Canada là 3.25 phần trăm, mức lãi suất chính ( prime rate) ở các ngân hàng là 5.45 phần trăm, trong khi mức lãi suất loại nợ nhà cố định 30 phần trăm, ở mức 6 phần trăm, thay đổi chút đỉnh từ các ngân hàng.
Trong vòng từ nay đến cuối năm ngân hàng trung ương Canada sẽ họp hai lần nữa và có thể sẽ cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản: một lần vào ngày 26 tháng 10 và lần cuối vào ngày 7 tháng 12.
Liệu thống đốc ngân hàng trung ương sẽ còn cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản, và do đó sẽ ảnh hưởng đến mức lãi suất nợ nhà?
Những thông báo trong hôm thứ hai ngày 12 tháng 9, cho thấy là mức lạm phát ở Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục gia tăng, và ngân hàng trung ương Mỹ hay quỹ dự trữ liên bang sẽ còn tiếp tục gia tăng mức lãi suất căn bản.
Theo nhận định của ông Andrew Kelvin, chiến lược gia trưởng của TD Securities của ngân hàng TD thì ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên đến mức 4 phần trăm trong năm nay 2022?
Chiến lược gia Kelvin cũng nói là tùy theo sự gia tăng của mức lạm phát , mà mức lãi suất căn bản ở Canada vào cuối năm nay 2022 thay đổi từ mức 3.5 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm.
Nếu mức lãi suất căn bản ở mức 3.5 phần trăm thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định sẽ ỏ mức 6.25 phần trăm, nhưng nếu mức lãi suất căn bản lên đến 4.75 phần trăm, thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định có thể lên đến 7.5 phần trăm?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email