Mức lãi suất nợ nhà ở Canada xuống dưới 1 phần trăm.

Toronto: Trong khi nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada tiếp tục phát triển mạnh trong thời đại dịch, với số nhà bán được nhiều hơn và giá nhà gia tăng lên đến những kỷ lục mới, thì những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 7 tháng chạp vừa qua, cho biết là mức lãi suất nợ nhà lại tiếp tục xuống thấp.
Ngân hàng HSBC vừa loan báo là mức lãi suất nợ nhà thả nổi của ngân hàng này xuống đến mức 0.99 phần trăm.
Đây là lần đầu tiên mà mức lãi suất nợ nhà thả nổi ở Canada xuống dưới mức 1 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà xuống thấp sẽ còn giúp cho số người có khả năng mua nhà gia tăng, đồng thời se khiến nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email