Mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ gia tăng trên 6 phần trăm

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 9, mức lãi suất nợ nhà đã gia tăng cao ở Hoa Kỳ.
Theo bản tường trình của cơ quan Freddie Mac thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định hiện nay ở Hoa Kỳ là 6.02 phần trăm: mức lãi suất nợ nhà cao nhất kể từ năm 2008 cho đến nay.
Trong vòng 1 năm qua mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ đã gia tăng gấp đôi, sau khi quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ mức 0.25 phần trăm vào đầu năm nay 2022, lên đến 2.5 phần trăm.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất nợ nhà sẽ còn gia tăng cao hơn nữa vào cuối tháng 9 này, khi ngân hàng trung ương Mỹ có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm từ 0.75 phần trăm cho đến 1 phần trăm.
Theo các viên chức của cơ quan Freddie Mac thì tuy mức lãi suất nợ nhà gia tăng mạnh, giá nhà sẽ không sút giảm nhiều, vì số nhà tung ra thị trường vẫn chưa đủ cho nhu cầu, tuy là có nhiều người đã không có khả năng mua nhà vì lãi suất quá cao!
Tại Canada lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định hiện nay là 5.45%

Xem thêm

Nhận báo giá qua email