Mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ sút giảm liên tiếp trong 3 tuần

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 1, thì mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ đã tiếp tục giảm trong tuần qua, và mức lãi suất này đã giảm liên tiếp trong 3 tuần qua. Đây là mức lãi suất nợ nhà thấp nhất kể từ giữa tháng 9 năm ngoái 2022 cho đến nay.
Trong khi đó theo những dự trù thì các thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ sẽ họp vào ngày 1 tháng 2 và sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản?
Nếu mức lãi suất nợ nhà bắt đầu sút giảm, thì có thể mức lãi suất căn bản sẽ không gia tăng thêm nhiều nữa mà còn có thể sẽ sút giảm trong những tháng sắp tới?
Mức lãi suất loại nợ 30 năm cố định đã xuống còn ở mức 6.31 phần trăm.
Các chuyên gia tài chánh lạc quan là nền kỹ nghệ địa ốc Mỹ sẽ gia tăng trở lại trong những tháng mùa xuân sắp tới?
Trong khi đó theo kết quả của những cuộc thăm dò ý kiến của hiệp hội những người xây cất nhà cửa Mỹ, thì mức độ tự tin của các nhà xây cất địa ốc này ( builder confidence) gia tăng và đây là lần đầu tiên có sự gia tăng về mức độ tự tin của những nhà thầu xây cất, kể từ năm 2021 cho đến nay.
Theo bản kiểm kê của công ty địa ốc Redfin thì trong tháng 12 năm ngoái 2022, số lượng nhà bán được ở Hoa Kỳ gia tăng 2.9 phần trăm: chiều hướng có thêm người muốn mua nhà bắt đầu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email