Mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ và Canada sẽ còn gia tăng cao hơn nữa!

Các thống đốc của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ hay ngân hàng trung ương Mỹ đã gia cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm, và ở mức từ 3 phần trăm cho đến 3.25 phần trăm. Trong vòng 9 tháng năm nay, quỹ dự trữ liên bang đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 3 phần trăm và đây là mức lãi suất căn bản cao nhất ở Hoa Kỳ từ năm 2008 cho đến nay.

Trong bản công bố, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, thống đốc Jerome Powell đã nói là mức lãi suất căn bản sẽ còn tiếp tục được cho gia tăng từ nay cho đến năm tới 2023, và có thể lên đến mức 4.6 phần trăm?

Mục tiêu của quỹ dự trữ là tìm cách làm giảm mức lạm phát hiện nay đang ở mức 8.3 phần trăm xuống còn 2 phần trăm.

Gia tăng mức lãi suất căn bản cũng tạo những ảnh hưởng dây chuyền làm gia tăng lãi suất nợ nhà, nợ xe… ở Canada và Hoa Kỳ.

Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ vẫn chỉ ở mức 3.7 phần trăm cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn trên đà tiến triển.

Tuy nhiên theo những chuyên viên tài chánh thì nếu quỹ dự trữ liên bang tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên quá cao, có thể sẽ đưa nền kinh tế Mỹ vào tình trạng suy thoái vào năm tới 2023?

Cũng trong ngày thứ tư, thị trường chứng khoán Nữu Ước sút giảm nặng nề vì mức lãi suất căn bản gia tăng: chỉ số Dow Jone Kỹ nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm thêm 522 điểm và còn ở mức 30,183 điểm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email