Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ sẽ sút giảm trong năm tới 2023?

Hoa Thịnh Đốn: Sau khi mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ loại cố định 30 năm, đã đi từ mức 3.3 phần trăm vào những tháng đầu năm nay 2022, lên đến trên 7 phần trăm trong tháng 10. Mức lãi suất nợ nhà đã gia tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 tháng và đã làm cho rất nhiều người gặp khó khăn, trong việc kiếm đủ tiền trả nợ nhà hàng tháng.
Tuy nhiên có những hy vọng sẽ đến cho những người có nợ nhà ở Hoa Kỳ.
Theo những tiên đoán của hiệp hội những ngân hàng Mỹ cho mượn tiền nợ nhà, MBA, thì mức lãi suất nợ nhà sẽ sút giảm trong năm tới 2023?
Các kinh tế gia của hiệp hội MBA thì với mức lãi suất tăng cao, cũng như mức lạm phát, sẽ khiến cho nền kinh tế nước Mỹ lâm vào vòng suy thoái vào đầu năm 2023.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ sẽ gia tăng từ mức 3.5 phần trăm lên đến 5.5 phần trăm trong năm tới.
Theo ông Mike Fratantoni, kinh tế gia trưởng của hiệp hội MBA thì việc quỹ dự trữ liên bang Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần,để ngăn chận sự gia tăng của mức lạm phát, đã làm sút giảm sự phát triển của nền kỹ nghệ địa ốc, cũng như làm chậm sự tiến triển của nền kinh tế.
Theo kinh tế gia Fratantoni, thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định hiện đang ở mức 7 phần trăm, sẽ giảm xuống còn ở mức 5.4 phần trăm, vào cuối năm tới 2023.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email