Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ sút giảm đến mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022

Hoa Thịnh Đốn:Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 2, thì mức lãi suất trung bình của loại nợ nhà 30 năm cố định ở Hoa Kỳ, đã xuống còn ở mức 5.99 phần trăm. Mức lãi suất nợ nhà 30 năm cố định đã ở mức 6.21 phần trăm trong vòng 1 tuần lễ trước đó.
Đây là mức lãi suất loại nợ nhà 30 năm, xuống đến mức thấp nhất, kể từ đầu tháng 9 năm ngoái 2022 cho đến nay.
Trong hôm thứ tư ngày 1 tháng 2, quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm, và mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ hiện nay từ 4.5 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm.
Mức lãi suất căn bản gia tăng, nhưng mức lãi suất nợ nhà lại sút giảm?
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì ngân hàng trung ương Mỹ sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên đến mức 5 phần trăm trước khi tạm ngừng những gia tăng?
Mức lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm ở Mỹ đã lên đến mức cao nhất là 7.37 phần trăm vào tháng 10 năm ngoái 2022.
Việc sút giảm mức lãi suất nợ nhà cũng giúp cho những cư dân Mỹ đang có nợ nhà.
Một người Mỹ mua một căn nhà với giá $400,000 và trả trước 20 phần trăm, thì tiền phải trả nợ nhà hàng tháng trong tháng 2 năm nay 2023, đã giảm bớt $293, so với tiền nợ nhà phải trả trong tháng 10 năm ngoái 2022.
Mức lãi suất nợ nhà giảm, cũng giúp cho nhiều người có khả năng mua nhà hơn và làm giảm những nguy cơ là nhiều người không có khả năng trả nợ, phải bán nhà.
Mức lãi suất nợ nhà giảm cũng giúp cho nền kỹ nghệ xây cất nhà cửa phát triển trở lại, và giúp phục hồi lại nền kinh tế Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email