Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ tăng vọt lên 5.78 phần trăm

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 6, thì sau khi quỹ Dự Trữ Liên Bang cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và ở mức 1.75 phần trăm, mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ tăng vọt.
Loại nợ nhà cố định 30 năm, đã gia tăng lên đến mức 5.78 phần trăm, so với mức 5.23 phần trăm trong tuần lễ trước: mức lãi suất nợ nhà gia tăng nhiều nhất trong vòng 1 tuần ở Hoa Kỳ, kể từ năm 1987 cho đến nay.
Trong vòng 6 tháng đầu năm nay, mức lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm ở Mỹ đã gia tăng thêm 2.85 phần trăm, từ mức 2.93 phần trăm lên đến 5.78 phần trăm.
Điều này cũng cho thấy là những người có nợ nhà đã phải trả số tiền nợ nhà hàng tháng gia tăng 100 % trong vòng 6 tháng.
Theo ông Sam Khater, kinh tế gia trưởng của công ty Freddie Mac thì việc gia tăng mức lãi suất sẽ giúp cho việc mua bán nhà trở lại bình thường, không còn tình trạng mà người mua nhà, muốn mua được nhà, phải trả thêm hàng trăm ngàn dollars so với với giá đề bảng.
Một năm trước, giá một căn nhà trung bình ở Mỹ là $390,000. Người mua phải đặt trước 20 phần trăm giá nhà và phải trả nợ nhà hàng tháng, với loại lãi suất 30 năm cố định là 2.93 phần trăm, là $1,304.
Bây giờ với mức lãi suất gia tăng, và cùng với một nợ nhà $390,000 người mua nhà sẽ phải trả hàng tháng $1,827; gia tăng thêm $523 một tháng.
Theo ông thống đốc quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ thì trong tháng 7 tới, quỹ dự trữ Hoa Kỳ sẽ cho gia tăng mức lãi suất thêm từ 0.5 phần trăm lên đến 0.75 phần trăm, và người mua nhà sẽ phải trả thêm tiền nợ nhà hàng tháng khoảng $500 nữa: sẽ có nhiều người không có khả năng tiếp tục trả nợ nhà, với mức lãi suất tiếp tục gia tăng?