Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ tiếp tục xuống thấp.

New York: Trong khi đại dịch tiếp tục hoành hoành thì nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mà một trong những lý do khiến số nhà bán được tiếp tục gia tăng là vì sự sút giảm của mức lãi suất nợ nhà.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 11 thì mức lãi suất loại nợ nhà 30 năm cố định ở Mỹ đã xuống đến mức thấp nhất từ xưa đến nay: mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định d0ã giảm từ 2.99 phần trăm xuống còn 2.92 phần trăm.
Với mức lãi suất nợ nhà quá thấp, số người muốn mua nhà đã gia tăng: có thêm 3.9 phần trăm số đơn xin vay nợ mua nhà ở các ngân hàng Mỹ trong tuần vừa qua.
Hoa Kỳ là quốc gia có loại nợ nhà với mức lãi suất cố định 30 năm.
Loại nợ nhà thông dụng ở Canada là loại nợ 5 năm cố định với mức lãi suất cũng ở mức thấp nhất là 1.99 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email