Mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ tiếp tục xuống thấp

Nữu Ước: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 10, thì mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ tiếp tục đi xuống đến đáy.. Mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã sút giảm đến mức 3.01 phần trăm.
Với mức lãi suất nợ nhà quá thấp, số người có nhà xin mượn lại nợ nhà đã gia tăng 50 phần trăm cao hơn số người xin mượn lại nợ nhà trong 1 năm trước.
Với mức lãi suất nợ nhà xuóng thấp, trong khi nhu cầu cần có nhà trong thời đại dịch tăng cao, đã giúp cho nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ.
Nền kỹ nghệ địa ốc không những phát triển mạnh ở Hoa Kỳ mà còn ở cả Canada: số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 9 vừa qua đã lên đến một kỷ lục mới, trong khi giá trung bình 1 căn nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto cũng lên đến gần 1 triệu dollars một căn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email