Mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng sau khi ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản.

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 7, ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm và mức lãi suất căn bản ở Canada đã lên tới 2.5 phần trăm: mức gia tăng cao nhất trong 1 lần của ngân hàng trung ương Canada.
Bắt đầu từ ngày đầu năm nay 2022, mức lãi suất căn bản ở Canada chỉ có 0.25 phần trăm và trong vòng 7 tháng, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất 4 lần: 1 lần 0.25 phần trăm, hai lần 0.5 phần trăm và lần mới đây là 1 phần trăm.
Sự gia tăng của mức lãi suất căn bản sẽ kéo theo sự gia tăng của các mức lãi suất khác như lãi suất nợ xe, lãi suất nợ nhà.
Những người mượn tiền nợ nhà với mức lãi suất cố định sẽ phải trả thêm tiền lời khi họ mượn tiền trở lại, trong khi những người sẽ phải trả tiền nợ nhà cao ngay lập tức là những người mượn tiền nợ nhà với mức lãi suất thả nổi.
Các ngân hàng TD và Royal ngay lập tức cho gia tăng mức lãi suất mượn tiền chính ( prime lending rates) từ 3.7 phần trăm lên 4.7 phần trăm.
Mức lãi suất loại nợ nhà 5 năm cố định ở nhiều ngân hàng Canada hiện nay là 5.34 phần trăm và có thể sẽ gia tăng thêm 1 phần trăm trong những ngày sắp tới.
Một người mượn $500,000 mua nhà với lãi suất thả nổi hiện nay là 2.85 phần trăm phải trả $2,735 một tháng, và nếu mức lãi suất tăng lên 3.85 phần trăm thì người này sẽ phải trả tiền nợ nhà $2,990 một tháng.

Nhận báo giá qua email