Mức lãi suất ở Canada sẽ gia tăng sớm hơn những dự tính

Ottawa: Với số người lây nhiễm và phải nằm bệnh viện vì covid sút giảm mạnh ở Canada, và với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, mức lạm phát gia tăng cao hơn mức tiêu chuẩn 2 phần trăm, mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ gia tăng.
Trong bản tin phổ biến trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 10, các viên chức của ngân hàng trung ương Canada nói là vì tỷ lệ lạm phát gia tăng mạnh, ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ phải cho gia tăng mức lãi suất căn bản sớm hơn dự tính.
Mức lãi suất căn bản ở Canada trong thời gian có đại dịch, được duy trì ở mức 0.25 phần trăm.
Trong thời gian có đại dịch, ngoài việc duy trì lãi suất căn bản ở mức thật thấp, ngân hàng trung ương Canada còn tung ra hàng tỷ dollars mỗi tháng vào thị trường tài chánh để giúp kích thích sự tăng trưởng. Số tiền được tung vào thị trường của ngân hàng trung ương Canada bằng cách là ngân hàng trung ương mua các trái phiếu trên thị trường.
Trước đây theo dự trù thì ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản vào những tháng cuối năm tới 2022, nhưng nay thì ngân hàng này có thể cho gia tăng mức lãi suất vào những tháng đầu năm 2022?
Một khi mức lãi suất căn bản gia tăng, sẽ kéo theo sự gia tăng của các mức lãi suất khác như lãi suất nợ nhà, lãi suất nợ xe..
Nhiều chuyên gia tài chánh lo sợ là với mức lãi suất gia tăng, nhiều người Canadians có thể sẽ không có khả năng trả nợ nhà trong những tháng sắp tới?