Mức lãi suất ở Canada sẽ không gia tăng nhanh vì làn sóng người tỵ nạn di dân

Toronto: Với mức lạm phát gia tăng phi mã, các ngân hàng trung ương ở Canada và Hoa Kỳ dự định sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần trong năm nay 2022, để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát.
Tuy mức lãi suất sẽ gia tăng ở cả Hoa Kỳ và Canada, nhưng theo nhận xét của các chuyên gia tài chánh của ngân hàng CIBC thì lãi suất ở Canada sẽ gia tăng chậm hơn so với mức gia tăng ở Hoa Kỳ.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh của ngân hàng CIBC thì có cả trăm ngàn những người tỵ nạn và những di dân đã đến Canada trong năm qua. Những người này chịu làm những công việc ít tiền và không áp lực đòi tăng lương, giúp cho mức lạm phát ở Canada có thể không cao như Hoa Kỳ, và sẽ giúp cho ngân hàng trung ương Canada có thời gian để gia tăng từ từ mức lãi suất.
Trong năm 2021, Canada đã thâu nhận 400 ngàn di dân chưa kể số người tỵ nạn đến từ Afghanistan.
Những người mới tới sẽ giúp Canada có đủ nhân lực trong việc phát triển mạnh mẽ guồng máy kinh tế.
Các viên chức bộ di dân Canada cũng cho biết là trong năm 2022, Canada sẽ thu nhận thêm 411 ngàn di dân: cơ hội tốt cho những người đang sống ở Việt Nam, có tài sản muốn di dân qua Canada.