Mức lạm phát gia tăng cao ở Canada và Anh quốc

Toronto: Sau thời đại dịch covid và vì cuộc chiến ở Ukraine, mà mức lạm phát đã gia tăng hầu như trên toàn thế giới.
Mức lạm phát ở Hoa Kỳ trong tháng 6 vừa qua lên đến 9.1 phần trăm và là mức lạm phát cao nhất ở xứ này trong 40 năm qua.
Trong hôm thứ tư ngày 20 tháng 7, các cơ quan tài chánh của hai quốc gia Canada và Anh cũng cho công bố mức lạm phát ở các xứ này trong tháng 6 năm 2022 vừa qua.
Tại Canada, mức lạm phát trong tháng 6 đã ở mức 8.1 phần trăm và là mức lạm phát cao nhất ở Canada kể từ năm 1983 cho đến nay.
Ngân hàng trung ương Canada trong tuần lễ 13 tháng 7, đã cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà thêm 1 phần trăm và ở mức 2.5 phần trăm, để ngăn chận sự bành trướng của mức lạm phát.
Ông thống đốc ngân hàng trung ương Canada tiên đoán là mức lạm phát ở Canada sẽ duy trì ở mức trên 8 phần trăm trong vòng vài tháng nữa, trước khi giảm và sẽ xuống còn ở mức 2 phần trăm trong năm tới 2023?
Tại Anh quốc mức lạm phát trong tháng 6 vừa qua đã ở mức 9.4 phần trăm và là mức lạm phát cao nhất ở xứ này trong vòng 40 năm qua.
Theo văn phòng thống kê quốc gia Anh quốc thì hai phẩm vật chính làm gia tăng mức lạm phát ở nước này là xăng dầu và thực phẩm.
Ngân hàng trung ương Anh quốc đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản ở xứ này 5 lần, mỗi lần gia tăng 0.25 phần trăm. Theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì lần kế tiếp, ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất thêm 0.5 phần trăm.

Nhận báo giá qua email