Mức lạm phát gia tăng

Ottawa: Theo bản tin của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 23 tháng 3, thì mức lạm phát ở Canada đang trên đà gia tăng: mức lạm phát ở Canada trong tháng hai năm nay đã lên đến mức 2.2 phần trăm, so với mức lạm phát 1.7 phần trăm trong tháng giêng trước đó.
Theo sở Thống Kê Canada, thì những sản phẩm làm gia tăng mức lạm phát ở Canada bao gồm cả xăng dầu và giá món ăn ở nhà hàng: giá xăng dầu gia tăng 12 phần trăm trong vòng 1 năm, trong khi giá bán các món ăn bán ở nhà hàng cũng gia tăng 4 phần trăm.
Trong các tỉnh bang thì tỉnh bang B.C. có mức lạm phát cao nhất và ở mức 2.75 phần trăm trong tháng hai: đây là mức lạm phát một tháng cao nhất ở tỉnh bang B.C. trong vòng 7 năm qua.
Nếu tính mức lạm phát nguyên năm, thì hai tỉnh bang Saskatchewan và Prince Edward Island có mức lạm phát cao nhất. Đứng hàng thứ ba là tỉnh bang B.C. với mức lạm phát là 3.08 phần trăm.
Nếu tính riêng từng thành phố, thì trong tháng hai vừa qua, mức lạm phát ở thành phố Vancouver cao nhất ở mức 3.27 phần trăm.
Mức lạm phát trong tháng hai ở thành phố Toronto là 2.64 phần trăm

Xem thêm

Nhận báo giá qua email