Mức lạm phát không gia tăng nhiều, lãi suất nợ nhà sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Một tin vui cho mọi người Mỹ là mức lạm phát trong tháng 3 vừa qua đã không gia tăng cao như những ước tính.
Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ tư ngày 12 tháng 4, thì mức lạm phát trong tháng 3 vừa qua chỉ gia tăng có 0.1 phần trăm, và tính theo nguyên năm, thì mức lạm phát chỉ gia tăng 5 phần trăm.
Như thế mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã từ mức 9.1 phần trăm trong năm 2022, xuống còn 5 phần trăm như hiện nay. Việc quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất căn bản, đã có hiệu quả là làm mức lạm phát sút giảm trở lại.
Tuy nhiên mục tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ vẫn là hạ mức lạm phát xuống còn 2 phần trăm, khiến cho các chuyên gia tài chánh tiên đoán là mức lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ còn được duy trì ở mức cao.
Chi phí năng lượng cũng như thực phẩm sút giảm trong tháng 3, trong khi tiền chi phí nhà cửa lại gia tăng.
Theo ông Jeffrey Roach, kinh tế gia trưởng của công ty đầu tư LPL Financial thì với nền kinh tế Mỹ giảm bước tiến, giá cả hàng hóa sẽ giảm dần và sẽ giúp giảm mức lạm phát xuống 2 phần trăm, theo như chỉ tiêu của ngân hàng trung ương Mỹ.
Trong năm qua 2022, ngân hàng trung ương Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ mức 0.25 phần trăm lên đến 4.75 phần trăm.
Trong khi đó mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ cũng bắt đầu sút giảm.
Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 12 tháng 4, thì mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã sút giãm xuống còn 6.3 phần trăm: mức lãi suất thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.
Trong khi số lượng đơn xin mượn nợ nhà ở Mỹ lại gia tăng 8 phần trăm, so với số lượng đơn xin mượn trong tuần lễ trước đó.
Những dấu hiệu cho thấy là nền kỹ nghệ địa ốc ở Mỹ đã xuống đến gần đáy và đang trên đà đi lên trở lại?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email