Mức lạm phát ở Canada lên đến mức cao nhất trong 6 năm qua.

Ottawa: Theo những công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 20 tháng 7 thì mức lạm phát ở Canada đã gia tăng lên đến mức cao nhất kể từ năm 2012 cho đến nay.
Giá xăng đã gia tăng gần 25 phần trăm ở Canada trong vòng 1 năm, và đây là một trong những nguyên nhân khiến mức lạm phát tăng nhanh.
Mức lạm phát ở Canada hiện nay là 2.5 phần trăm.
Tỉnh bang Prince Edward Island là nơi có mức lạm phát cao nhất và ở mức 2.9 phần trăm, trong khi mức lạm phát thấp nhất ở tỉnh bang Quebec là 2 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Canada vừa cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên 1.5 phần trăm và có thể còn gia tăng mức lãi suất trong cuộc họp 5 tháng 9 sắp đến?
Mức lãi suất gia tăng sẽ gây những khó khăn cho những người mua nhà, nhất là những gia đình trẻ ở các thành phố lớn.