Mức Lạm phát ở Canada sút giảm

Ottawa: Theo bản tin mà sở thống kê Canada vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 21 tháng 12, thì mức lạm phát ở Canada trong tháng 11 vừa qua, không gia tăng và giảm sút chút đỉnh.
Theo bản công bố thì mức lạm phát trong tháng 11 ở Canada là 6.8 phần trăm so với tỷ lệ 6.9 phần trăm trong tháng 10 trước đó.
Theo bản thống kê thì có những thứ có giá cả sút giảm như là xăng dầu và bàn ghế, nhưng lại có những thứ gia tăng cao như là tiền mướn nhà và chi phí bảo trì nhà cửa.
Thực phẩm gia tăng cao trong tháng 11 với mức gia tăng là 11.4 phần trăm.
Để ngăn cản sự gia tăng cao của mức lạm phát, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 7 lần trong năm nay, và mức lãi suất căn bản ở Canada đã gia tăng từ mức 0.25 phần trăm trong tháng giêng, lên đến mức 4.25 phần trăm như hiện nay.
Tại Hoa Kỳ mức lạm phát trong tháng 11 là 7.1 phần trăm, sút giảm từ mức 9.1 phần trăm trong tháng 6 năm nay 2022.
Mức lạm phát ở Canada và Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, và đã khiến các ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản, gây những suy thoái cho nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada và Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email