Mức lạm phát ở Canada xuống đến mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021.

Ottawa: Trong bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 18 tháng 4, thì mức lạm phát ở Canada trong tháng 3 vừa qua đã xuống còn ở mức 4.3 phần trăm, mức lạm phát thấp nhất ở Canada kể từ tháng 8 năm 2021 cho đến nay.
Như chúng ta cũng biết là mức lạm phát ở Canada lên cao nhất là 8.1 phần trăm vào tháng 6 năm ngoái 2022, và đã khiến ngân hàng trung ương Canada, liên tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.25 phần trăm lên 4.5 phần trăm như hiện nay.
Mục tiêu của ngân hàng trung ương Canada là duy trì mức lạm phát ở mức 2 phần trăm.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì mức lạm phát ở Canada có thể xuống 3 phần trăm vào khoảng tháng 6 năm nay 2023, và xuống đến mức 2 phần trăm vào năm tới 2024?
Tuy mức lạm phát tổng quát giảm, nhưng tiền lời nợ nhà đã gia tăng cao 26.4 phần trăm trong vòng 1 năm.
Giá mua thực phẩm cũng gia tăng 9.7 phần trăm trong 1 năm.
Theo nhận định của các nhà kinh tế thì ngân hàng trung ương Canada sẽ không cắt giảm mức lãi suất căn bản, cho đến khi mức lạm phát ở mức 2 phần trăm: như thế người tiêu thụ sẽ tiếp tục phải gánh chịu những gia tăng của tiền nợ nhà, tiền mua thực phẩm cũng như các chi phí dịch vụ khác trong những tháng sắp tới?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email