Mức lạm phát ở Hoa Kỳ sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo những công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 12, thì chỉ số tiêu dùng CPI ở Hoa Kỳ trong tháng 11 chỉ gia tăng 0.1 phần trăm so với chỉ số CPI của tháng 10 trước đó, và chỉ số này gia tăng 7.1 phần trăm trong vòng 1 năm: không gia tăng cao như những ước tính của càc nhà chuyên môn.
Mức gia tăng 0.1 phần trăm trong vòng 1 tháng là mức gia tăng thấp nhất trong 1 năm qua, và đã giúp người ta thêm lạc quan là mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên đến đỉnh và đang trên đà đi xuống?
Chỉ số của thị trường chứng khoán Nữu Ước gia tăng cao trong ngày thứ ba, vì những tin tức phấn khởi này.
Cũng vì mức lạm phát gia tăng quá cao, khiến quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 6 lần trong năm nay và từ mức 0.25 phần trăm lên đến 3.75 phần trăm.
Với mức lạm phát bắt đầu không gia tăng cao, sẽ có thể khiến ngân hàng trung ương Mỹ không cho gia tăng cao mức lãi suất căn bản trong tương lai?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email