Mức lạm phát ở Hoa Kỳ và Canada gia tăng lên đến một kỷ lục mới

Ottawa:Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 16 tháng hai thì mức lạm phát ở Hoa Kỳ và Canada đã tiếp tục gia tăng tới những kỷ lục mới.
Theo sở Thống Kê Canada thì mức lạm phát trong tháng giêng năm nay 2022 đã lên đến mức 5.1 phần trăm, tính theo nguyên năm, cao hơn những con số ước tính 4.8 phần trăm của các chuyên gia tài chánh.
Mức lạm phát 5.1 phần trăm là mức lạm phát cao nhất ở Canada trong vòng 30 năm qua.
Như thế ngân hàng trung ương Canada chắc chắn sẽ phải cho gia tăng mức lãi suất căn bản, để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát: Theo các chuyên gia tài chánh thì một khi mức lạm phát cao hơn 2 phần trăm một năm là lúc mà ngân hàng trung ương sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản, sẽ kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà.
Những thứ gia tăng giá cả cao nhất trong tháng giêng vừa qua ở Canada là giá nhà cửa, xăng dầu và thực phẩm.
Giá xăng ở Canada đã gia tăng lên trên mức $1.60 một lít.
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là giá xăng dầu sẽ tiếp tục gia tăng, khi trận đại dịch covid trên đà kết thúc, và guồng máy kinh tế thế giới hoạt động mạnh mẽ trở lại.
Tại Hoa Kỳ, mức lạm phát trong tháng giêng năm nay 2022 đã lên đến mức 7.5 phần trăm, và Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cũng cho biết là ngân hàng trung ương này sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản, nhiều lần trong năm nay.
Tại Anh quốc, mức lạm phát trong tháng giêng ở mức 5.5 phần trăm: mức lạm phát cao nhất ở xứ này trong vòng 30 năm qua.