Mức lạm phát sút giảm xuống 1.9 phần trăm

Ottawa: Theo những công bố hôm thứ sáu ngày 26 tháng giêng, mức lạm phát ở Canada trong tháng chạp năm ngoái 2017 đã xuống còn ở mức 1.9 phần trăm, giảm so với mức lạm phát của tháng 11 trước đó.
Theo sở thống kê Canada thì hai thứ mà người tiêu thụ thường phải trả nhiều là điện thoại cầm tay và xăng dầu, mà cả hai thứ đều giảm giá trong tháng chạp năm ngoái.
Giá xăng trong tháng chạp gia tăng 12.2 phần trăm so với tháng chạp năm trước, nhưng giảm hơn mức gia tăng 19.6 phần trăm trong tháng 11.
Chi phí nhà cửa gia tăng 1.4 phần trăm, trong khi giá thực phẩm nhất là giá trái cây và rau cỏ gia tăng 2 phần trăm trong tháng chạp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email