Mức lạm phát tiếp tục gia tăng, nền kinh tế Canada có nguy cơ lâm vào vòng suy thoái

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 19 tháng 10, sởThống kê Canada loan báo mức lạm phát ở Canada trong tháng 9 là 6.9 phần trăm, cao hơn những ước tính của các chuyên gia tài chánh.
Những lo ngại là với mức lạm phát tiếp tục ở mức quá cao, ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản vào ngày 26 tháng 10 này.
Mức lãi suất căn bản gia tăng, kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà, khiến nền kỹ nghệ địa ốc sẽ sút giảm và có thể sẽ làm cho nền kinh tế Canada lâm vào vòng suy thoái, mà theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, sẽ diễn ra vào đầu năm tới 2023?
Theo nhận định chung của nhiều chuyên gia tài chánh, thì vào ngày 26 tháng 10 sắp đến, ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm và mức lãi suất căn bản sẽ ở mức 3.75 phần trăm.
Tuy nhiên theo nhận định của kinh tế gia của ngân hàng Scotiabank thì các thống đốc của ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm!!
Nguy cơ nhiều người mua nhà mượn tiền với mức lãi suất thả nổi, sẽ không có khả năng trã nợ nhà hàng tháng?
Cũng theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 19 tháng 10, thì mức lạm phát ở nước Anh cũng gia tăng lên đến mức chóng mặt là 10.1 phần trăm trong tháng 9 vừa qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email