Mức lạm phát tiếp tục gia tăng, nguy cơ của một thời kỳ kinh tế suy thoái.

Hoa Thịnh Đốn: Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ ba ngày 14 tháng 2 thì mức lạm phát ở xứ này trong tháng giêng vừa qua vẫn không sút giảm nhiều, do sự gia tăng của chi phí nhà cửa, xăng dầu.
Tỷ lệ lạm phát trong tháng giêng năm nay 2023, gia tăng 0.5 phần trăm, mà nếu tính theo nguyên năm thì ở mức 6.4 phần trăm, cao hơn những ước tính của các kinh tế gia là 0.4 phần trăm hay 6.2 phần trăm.
Nếu không tính đến những gia tăng của thực phẩm và năng lượng, thì tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ trong tháng giêng là 0.3 phần trăm hay 5.5 phần trăm trong 1 năm.
Những công bố của bộ lao động Mỹ cho thấy là có những nguy cơ là mức lạm phát vẫn duy trì ở mức độ cao, có thể sẽ khiến nền kinh tế Mỹ lâm vào vòng suy thoái?
Mức lạm phát ở Hoa Kỳ đã lên đến mức 9.1 phần trăm vào tháng 6 năm 2022, là mức lạm phát cao nhất ở Mỹ trong vòng 41 năm qua.
Mức lạm phát gia tăng quá cao và quá mạnh, khiến Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ đã phải tìm cách ngăn chận bằng cách gia tăng mức lãi suất căn bản 8 lần: từ 0.25 phần trăm lên đến 4.5 phần trăm.
Các kinh tế gia cũng tiên đoán là với mức lạm phát vẫn gia tăng, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm và ở mức 5 phần trăm trong hai kỳ họp vào tháng 3 và tháng 5 năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email