Mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario gia tăng

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, chính quyền tỉnh bang Ontario cho tăng lương tối thiểu từ mức 15 dollars một giờ lên đến 15.5 dollars một giờ.
Lương của những học sinh gia tăng từ $14.10 một giờ lên đến $14.60 một giờ.
Lương của những người tại gia ( homeworkers) gia tăng lên 55 xu và ở mức $17.05 một giờ.
Trong năm 2019 khi thủ hiến Ford lên nắm quyền, ông đã cho hủy bỏ dự định tăng lương tối thiểu từ $14 một giờ lên đến $15 một giờ: dự định tăng lương đã được thông qua bởi chính quyền đảng Tự Do của cựu thủ hiến Kathleen Wynne.
Cho đến đầu năm 2021, thủ hiến Ford mới cho gia tăng mức lương tối thiểu lên $15 một giờ và bây giờ lên $15.5 một giờ.
Tính đến tháng 10 năm nay 2022, nơi có mức lương cao nhất ở Canada là vùng Nunavut với mức lương tối thiểu là $16 một giờ. Nơi có mức lương tối thiểu thấp nhất là ở tỉnh bang Saskatchewan và ở mức $13 một giờ.
Lương tối thiểu ở tỉnh bang Quebec là $14.25 một giờ, lương tối thiểu ở tỉnh bang Alberta là $15 một giờ, và lương tối thiểu ở tỉnh bang British Columbia là $15.65 một giờ

Xem thêm

Nhận báo giá qua email