Mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario lên đến $15 một giờ

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba 2 tháng 11, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario loan báo là chính quyền tỉnh bang sẽ cho gia tăng mức lương tối thiểu ở tỉnh bang này ở mức $15 một giờ vào đầu năm tới 2022.
hiện nay mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario là $14.35 một giờ, trong khi mức lương của những bồi rượu là $12.55 một giờ: tất cả sẽ được tăng lương lên đến mức $15 một giờ.
Theo thủ hiến Ford thì chính quyền tỉnh bang cho tăng lương để giúp cho khoảng 750 ngàn cư dân tỉnh bang đang đi làm với mức lương tối thiểu, có thể sống còn trong thời gian mà vật giá gia tăng quá mức.
Tuy nhiên theo nhận định của nhiều bình luận gia thì việc tăng lương này chỉ là một đòn chính trị của đảng cầm quyền Bảo Thủ Cấp Tiến, vì cuộc bầu cử nghị viên tỉnh bang Ontario sẽ phải diễn ra vào tháng 6 năm tới 2022.
Việc tăng mức lương tối thiểu cho cư dân tỉnh bang Ontario đưa ra khi còn dưới thời của thủ hiến Kathleen Wynne và chính quyền đảng Tự Do : vào năm 2018 thủ hiến Wynne đã cho gia tăng mức lương tối thiểu từ mức $11.60 lên $14 và dự trù cho gia tăng mức lương tối thiểu lên $15 vào năm 2019.
Tuy nhiên khi đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Doug Ford lên nắm quyền, thì ông đã cho hủy bỏ việc tăng lương lên $15 và như thế việc tăng lương đã bị trì trệ trong 3 năm qua.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài cháng thì mức lương $15 một giờ sẽ giúp cho những cư dân sống ở các thành phố nhỏ hơn là ở những thành phố lớn như Toronto vì giá sinh hoạt ở các thành phố lớn cao hơn.
Theo nhận định của những chuyên gia tài chánh thì muốn sống được ở thành phố Toronto, người ta phải có mức lương tối thiểu là $22.08 một giờ.