Mực nước sông Hồng dâng cao: nguy cơ nạn lụt xảy ra ở thành phố Winnipeg.

Winnipeg: Trong bài Tiếng Sông Hương của nhạc sĩ Phạm Đình Chương có những câu như sau:

Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi
khiến đau thương thấm tràn
lấp Thuận An để lan biển khơi ơi hò ơ
i.

Cho chúng ta thấy cảnh tang thương của một miền Trung Việt Nam: dân thì nghèo mà hàng năm còn xảy ra không biết là bao nhiêu thiên tai bão lụt.
Cảnh lụt lội hàng năm cũng vẫn thường diễn ra ở khu vực xung quanh con sông Hồng ( Red river) ở tỉnh bang Manitoba gồm cả thành phố Winnipeg.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 2 tháng 5, thì nguy cơ của một trận lụt lớn sẽ lại diễn ra ở tỉnh bang Manitoba, khi khu vực xung quanh con sông Hồng đã nhận thêm từ 40 cho đến 50 millimetres nước mưa trong những ngày cuối tuần.
Những trận lụt diễn ra đều đặn ở Manitoba mà những trận lụt lớn nhất và gần đây nhất phải kể từ những năm 1979, 1997, 2009 và 2011.
Trận lụt diễn ra vào tháng tư năm, 2011 khi mực nước của 6 con sông trong tỉnh bang Manitoba gồm cả con sông Hồng đã dâng cao lên đến mức kỷ lục.
Trận lụt kéo dài 120 ngày và là trận lụt lớn nhất ở Manitoba kể từ trước đến nay.
Hiện nay các giới chức thẩm quyền ở tỉnh bang Manitoba lo ngại là một trận lụt lớn tương tự trận lụt năm 2011 có thể sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới?