Mức thuế lợi tức ở Hoa Kỳ thay đổi theo tỷ lệ lạm phát và nhiều người Mỹ sẽ phải đóng tiền thuế ít hơn

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 20 tháng 10, mức thuế lợi tức ở Hoa Kỳ thay đổi, theo sự gia tăng của mức lạm phát.
Sự thay đổi này sẽ giúp nhiều người Mỹ có tiền lương cố định, sẽ không phải đóng thuế nhiều như những năm trước.
-Tiền cắt giảm standard deduction cho một cặp vợ chồng khai thuế lợi tức chung, gia tăng thêm $1,800 và ở mức $27,700. Tiền cắt giảm căn bản cho một người khai thuế độc lập gia tăng $900 và ở mức $13,850.
– Những người sẽ phải đóng thuế ở mức 12 phần trăm: cặp vợ chồng có số lương trên $22,000 hay một người độc thân có lương trên $11,000.
– Mức thuế 22 phần trăm cho cặp vợ chồng có lương trên $89,450 hay người độc thân có số lương trên $44,725
– Mức thuế 24 phần trăm cho những người có lương trên $95,375
-Mức thuế 32 phần trăm cho những người có lương trên $182,100
-Mức thuế 35 phần trăm cho những người có lương trên $231,250 và mức thuế cao nhất 37 phần trăm cho những người có lương trên $578,125.
Như thế sẽ có nhiều người Mỹ có lương cố định, sẽ phải đóng thuế lợi tức cho năm nay 2022 ít hơn vì sự gia tăng quá cao của mức lạm phát.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email