Mừng ngày Đức Phật đản sinh

Gần 800 đồng hương Phật tử cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tham dự ngày lễ mừng Khánh đản Đức Thích Ca Mâu Ni, lần thứ 2643được tổ chức tại lễ đài lộ thiên trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Phật giáo Pháp Vân, vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Bảy 18 tháng 5.
Sau nghi thức chào cờ Canada, VNCH cùng với Phật giáo kỳ, và phút nhập từ bi quán, trong đạo từ khai mạc buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Hoà, chánh trụ trì chùa Pháp Vân, đã trình bày ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh: “Sự ra đời của Đức Phật là ánh triều dương soi rọi một lộ trình mới, một kỷ nguyên mới cho tư tưởng bình đắng xã hội và dân chủ, hòa bình”.
Thượng tọa Thích Tâm Hoà cũng đề cập đến việc áp dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày: “Đón mừng ngày Phật đản, ngoài hình thức lễ nghi để bày tỏ sự tôn kính đấng Đại Giác thế Tôn, không gì hơn là chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn tu học, áp dụng giáo lý tự lợi, lợi tha trong đời sống, cũng như hết lòng xiển dương để chánh pháp cửu trụ thế gian, lợi lạc hữu tình. Có như vậy chúng ta mới không phụ công ơn hóa độ của Ngài”.
Tiếp nối chương trình là nghi thức cầu nguyện do các Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng tế đã được cử hành trong không khí trang nghiêm.
Kế đó, Hòa Thượng Thích Trí Thành, thay mặt chư tôn Đức Tăng Niban đạo từ kết thúc nghi thức Khánh đản.
Đại lễ kỷ niệm ngày đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sinh đã hoàn mãn vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, sau Lễ Tắm Phật, văn nghệ cúng dường Phật đản và thọ trai.