Muốn di dân qua Canada? chỉ cần có $150,000 đầu tư

Halifax, Nova Scotia: Với những thiếu hụt nhân lực trong thời gian sau thời đại dịch covid, chính quyền các tỉnh bang ở Canada đang có những chương trình thâu nhận những di dân.
Một trong những chương trình thâu nhận di dân của tỉnh bang Nova Scotia chỉ đòi hỏi những di dân bỏ ra $150,000 đầu tư vào tỉnh bang này.
Trong năm ngoái 2021, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia đã thu nhận trên 9 ngàn di dân.
Trong năm nay, cơ quan di dân và tỵ nạn Canada IRCC đã cho gia tăng số di dân mà chính quyền tỉnh bang Nova Scotia có quyền thâu nhận qua các chương trình Nova Scotia Nominee Program và the Atlantic Immigration Program với số di dân mà tỉnh bang Nova Scotia được nhận vào gia tăng 75 phần trăm so với số di dân được nhận vào tỉnh bang Nova Scotia trong năm ngoái 2021.
Trong năm 2021, tỉnh bang Nova Scotia thâu nhận 9,025 di dân, gia tăng 19 phần trăm so với số di dân được nhận vào tỉnh bang này trong năm 2019.
Chính quyền tỉnh bang Nova Scotia tiếp tục tăng số di dân thâu nhận vào mỗi năm, để giúp làm gia tăng sự phát triển của guồng máy kinh tế.
Theo bà Jill Balser, bộ trưởng lao động và di dân tỉnh bang Nova Scotia thì tỉnh bang Nova Scotia là một tỉnh bang đặc biệt mà chúng ta phấn khởi chào đón thêm di dân và gia đình của họ đến.
Cũng theo bà bộ trưởng thì cần nhân lực cho sự phát triển kinh tế và chính quyền tỉnh bang đã sẵn sàng tuyển thêm di dân đến tỉnh bang Nova Scotia này.
Bà bộ trưởng lao động cũng cho biết thêm là tỉnh bang Nova Scotia cũng đã thâu nhận 500 người tỵ nạn đến từ Ukraine.
Sau đây chúng tôi xin tóm tắt các chương trình thâu nhận di dân của tỉnh bang Nova Scotia.
Quý độc giả nào muốn biết thêm chi tiết về các chương trình này, thì xin vui lòng liên lạc với những công ty tư chuyên về di trú, mà một số các công ty di trú này có quảng cáo đăng trong Thời Báo.

ATLANTIC IMMIGRATION PROGRAM
Chương trình này bắt đầu từ năm 2017 dành cho việc thâu nhận thêm di dân vào 4 tỉnh bang ở vùng Đại Tây Dương.
Chủ nhân của các cơ sở thương mại không kiếm được nhân viên có khả năng, thì có thể xin chính quyền của 1 trong 4 tỉnh bang chuẩn y cho việc thâu nhận những di dân có tay nghề từ nước ngoài.
Trong năm ngoái 2021, tỉnh bang Nova Scotia thâu nhận 1,564 di dân ngoại quốc có tay nghề đến định cư.

Chương trình thâu nhận di dân thứ nhì có tên là Nova Scotia Nominee Program (NSNP)
Chương trình NSNP có 5 tiểu chương trình hay 5 cách thâu nhận. Nói chung những người muốn được nhận vào phải hoặc có tay nghề, tốt nghiệp ở Nova Scotia hay có tiền đầu tư.

1. Express Entry Aligned streams.
2.Skilled Worker Stream.
3. Occupation : in Demand Stream
4. International Graduates in Demand Stream: Những sinh viên du học tốt nghiệp ở tỉnh bang Nova Scotia, có thể được ở lại , nếu có một công ty trong tỉnh bang bằng lòng mướn.
5. Entrepreneur stream ( luồng doanh nhân)
Những người muốn được thâu nhận vào tỉnh bang Nova Scotia theo diện doanh nhân, thì phải hội đủ hai điều kiện sau:
-Đã có cơ sở thương mại ở quốc gia của người này và đang hoạt động ít nhất là 3 năm.
– Bằng lòng bỏ ra $150,000 đầu tư để thiết lập một cơ sở thương mại ở tỉnh bang Nova Scotia.

Nhận báo giá qua email