Muốn được ăn miễn phí tại nhà hàng Mandarin trong ngày quốc khánh Canada?

Toronto: Theo những thông báo hôm thứ sáu ngày 28 tháng 6, công ty nhà hàng Mandarin cho biết là họ cho mọi người ăn miễn phí trong ngày quốc khánh Canada 1 tháng 7 sắp đến, với điều kiện là những người này phải có giấy tờ chứng nhận họ có quốc tịch Canada.
Những giấy tờ chứng nhận một người có quốc tịch Canada hoặc là thẻ thông hành, thẻ chứng nhận có quốc tịch hay giấy khai sinh.
Như thế trong ngày 1 tháng 7 sắp tới, chắc chắn sẽ có hàng dài những người xếp hàng trước các chi nhánh của nhà hàng Mandarin, với những giấy tờ chứng nhận cầm tay, để chờ vào ăn miễn phí: trung bình giá buffett của tiệm Mandarin mà không tính thêm nước uống hay rượu bia là $35 một người.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email