Muốn được gặp bác sĩ gia đình ngay lập tức ở Ontario, thì phải trả thêm tiền lệ phí

Toronto: Tình trạng thiếu bác sĩ gia đình ở Canada ngày thêm một trầm trọng, khi hàng trăm ngàn di dân và những người tỵ nạn, được chính quyền liên bang thâu nhận vào Canada hàng năm.
Tỉnh bang Ontario là nơi được nhiều di dân và những người tỵ nạn chọn làm quê hương, và cũng là một trong những tỉnh bang thiếu bác sĩ gia đình trầm trọng.
Gần đây chính quyền tỉnh bang Ontario tìm cách đưa bớt những cuộc giải phẩu nhỏ qua cho các y viện tư nhân.
Theo tin tức của đài CBC phổ biến trong hôm thứ tư ngày 22 tháng 2, thì có nhiều bác sĩ gia đình đã đưa ra những chương trình cho bệnh nhân được gặp ngay cấp kỳ, một bác sĩ phụ tá (nurse practitioner) trong vòng 1 ngày, với điều kiện là phải trả lệ phí hàng tháng.
Một lý do mà bệnh nhân chỉ được gặp bác sĩ phụ tá, là vì hiện nay hệ thống bảo hiểm y tế tỉnh bang Ontario, không trả tiền cho các bác sĩ phụ tá, và các y viện có quyền tính lệ phí này khi các bệnh nhân đến khám.
Việc tính lệ phí này hoàn toàn hợp lệ ở cấp tỉnh bang cũng như ở cấp liên bang.
Tuy nhiên việc thâu tiền lệ phí này cũng cho thấy là nền bảo hiểm y tế công cộng ở Canada đã bao gồm thêm hệ thống chăm sóc y tế tư nhân.
Một trong những cơ sở y tế tư nhân, thâu thêm tiền bệnh nhân là y viện Kindercare Pediatrics của bác sĩ Dan Flanders ở thành phố Toronto.
Bác sĩ Flanders thiết lập chương trình gọi là Kindercare 365 dành cho những bậc cha mẹ cần đem con khám bệnh ngay trong các trường hợp khẩn cấp.
Trong chương trình này, những bậc cha mẹ đóng thêm lệ phí $30 một tháng, sẽ có quyền gặp một bác sĩ phụ tá bất cứ lúc nào trong một ngày từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối.
Người ta không phải chờ đợi tại các phòng cấp cứu, cũng như phải hẹn nhiều ngày sau, khi muốn gặp bác sĩ gia đình.
Lệ phí của chương trình Kindercare 365 là $29 một tháng cho những bậc cha mẹ có 1 đứa con. Nếu người này có từ 2 đứa con cho đến 5 đứa con thì tiền lệ phí là $59.
Cũng theo đài CBC thì có thêm nhiều bác sĩ gia đình ở tỉnh bang Ontario, cũng đề ra những chương trình tương tự, để thâu thêm tiền từ bệnh nhân.
Tình trạng thiếu hụt bác sĩ gia đình ngày một tệ hại ở tỉnh bang Ontario, khiến cho chính quyền tỉnh bang mới đây, cho phép các dược sĩ có quyền cho toa mua thuốc, cho những loại bệnh căn bản.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email