Muốn làm chủ đàn dê của thành phố Edmonton, thì hãy nộp đơn xin việc.

Edmonton: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 27 tháng hai, chính quyền thành phố Edmonton vừa đăng bảng tìm người với chức vụ là người điều hợp đàn dê ( Goat Coordinator).
Chức tước thì nghe hay lắm, và có thể lương bổng cũng nhiều như chức vụ, nhưng thật ra là cái nghề ..chăn dê!
Chính quyền thành phố Edmonton hiện có một đàn dê trên 200 con, dùng trong việc ăn cỏ ở các công viên trong thành phố trong những tháng hè.
Đây là cách cắt cỏ ở các công viên trong thành phố một cách rẻ tiền và đúng với sự bảo vệ môi trường.
Theo bản tin cần người của chính quyền thành phố, thì người chăn dê nếu được thâu nhận, sẽ có trách nhiệm chăm sóc đàn dê cũng như giúp việc phát triển chương trình nuôi dê cho ăn cỏ của thành phố Edmonton.
Trong năm vừa qua 2017, chính quyền thành phố Edmonton đã thông qua luật cấm dùng thuốc diệt cỏ dại trong thành phố, và họ phải dùng dê thay thế.
Mỗi con dê ăn một ngày 4 ký lô rưỡi cỏ, giúp cho việc diệt cỏ dại và những hạt cỏ dại không lan ra những vườn của cư dân trong thành phố.
Chính quyền thành phố sẽ mướn làm việc toàn thời gian 11 tháng với số lương có thể lên đến 43 dollars một giờ. Những ai muốn làm nghề chăn dê cho thành phố Edmonton thì phải gửi đơn xin việc đến trước ngày 1 tháng 3.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email