Muốn mua nhà ở Toronto và Vancouver, phải có lương hàng năm trên $220,000

Toronto: Theo bản nghiên cứu của công ty tham vấn địa ốc Ratehub.ca thì muốn mua nhà ở thành phố Toronto hay Vancouver, thì người mua phải trả tiền đặt cọc 20 phần trăm, và phần tiền còn lại phải mượn ngân hàng, thì người này hay gia đình sẽ phải có lợi tức hàng năm ít nhất là $220,000, cho dù giá nhà đã sút giảm trong những tháng qua ở Canada.
Theo nhận định của các phân tích gia tài chánh của công ty Ratehub.ca thì tuy giá nhà ở hai vùng đại thủ phủ ở Canada có sút giảm, nhưng mức lãi suất nợ nhà gia tăng, khiến người mua phải có lợi tức cao.
Có những người không có lợi tức cao, nhưng vẫn có thể mua nhà ở Toronto và Vancouver, với điều kiện là phải trả tiền đặt cọc nhiều hơn, thì với số tiền mượn ít đi thì các ngân hàng mới cho mượn tiền nợ nhà.
Nhiều trường hợp đã xảy ra khi bố mẹ bỏ một số tiền down lớn, cho con cái có thể mua nhà trong hai thành phố Toronto và Vancouver.
Trong vòng 4 tháng qua, với những sự gia tăng lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương Canada, những người muốn mua nhà ở thành phố Toronto phải có lợi tức gia tăng thêm $15,750 một năm, so với mức lợi tức vào tháng 3 vừa qua, thì mới có đủ điều kiện mua nhà. Còn những người ở thành phố Vancouver thì lợi tức trong tháng 7 phải gia tăng thêm $31,730 so với lợi tức trong tháng 3 vừa qua, thì mới có đủ điều kiện mua nhà.
Theo ông James Laird, chủ tịch điều hành công ty Ratehub.ca thì trừ trường hợp mức lãi suất nợ nhà được cắt giảm, giấc mơ làm chủ nhà của những người Canadians vẫn còn khó khăn.
Mức lãi suất của loại nợ cố định 5 năm ở Canada đã gia tăng lên trên mức 5 phần trăm và có thễ sẽ còn gia tăng thêm nữa trong những tháng sắp tới, khi ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản.
Mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 2.5 phần trăm và theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh, thì có thể sẽ còn tăng lên đến 3 phần trăm hay 3.25 phần trăm vào cuối năm nay 2022?

Nhận báo giá qua email