Muốn nuôi gà sau vườn ở tỉnh bang Prince Edward Island.

Charlottetown, Prince Edward Island: Trong hôm thứ bảy ngày 24 tháng 3, một cuộc hội thảo về cách thức nuôi gà sau vườn đã diễn ra ở Trung tâm Nông Nghiệp, the Farm Center ở thành phố Charlottetown, tỉnh bang Prince Edward Island.
Cuộc hội thảo này nhắm vào chủ nhân của những căn nhà trong tỉnh bang P.E.I. muốn nuôi một vài con gà mái sau vườn, để lấy trứng.
Những người muốn nuôi gà phải kiểm soát xem chính quyền thành phố có cho phép nuôi gà trong khu vực mà họ đang sinh sống: tùy từng thành phố mà điều kiện nuôi gà và số gà nuôi được cho phép khác nhau.
Bà Rebecca Cowans ở thành phố Rustico đã nuôi một loạt 30 con gà sau vườn, đã nghĩ là mọi gia đình trong tỉnh bang này đều có quyền nuôi gà không giới hạn.
Thông thường số gà nuôi tốt nhất cho một gia đình là 3 con gà mái.
Việc nuôi gà lấy trứng có chiều hướng gia tăng trên toàn Canada trong những năm qua.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email