Mượn tiền nợ nhà ở Canada sẽ khó khăn hơn

Toronto: Trong những cố gắng nhằm làm giảm tình trạng quá “nóng” của thị trường địa ốc Canada, chính quyền liên bang đã đưa ra những điều kiện khắt khe hơn cho những người muốn mượn tiền mua nhà.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, những người muốn mượn tiền mua nhà sẽ phải qua một cuộc kiểm kê xem là người này có khả năng trả nợ nhà, một khi mức lãi suất nợ nhà gia tăng trong những ngày sắp tới.
Những người muốn mượn nợ mua nhà phải chứng minh là họ có thể trả nợ nhà hàng tháng nếu tiền lời nợ mua nhà lên đến mức 5.25 phần trăm, chứ không phải chỉ dựa vào mức lãi suất hiện hành.
Hiện nay mức lãi suất loại nợ 5 năm cố định chỉ có ở mức 1.69 phần trăm.
Giá trung bình một căn nhà ở Canada hiện nay là $716,828.
Lấy thí dụ một người mua một căn nhà trị giá $716,828 và được mượn nợ với mức 1.69 phần trăm.
Người này phải trả down 20 phần trăm và với mức lãi suất 1.69 tính theo thời hạn 25 năm, thì hàng tháng người này sẽ phải trả $2,343.41 một tháng.
Với điều kiện khắt khe hơn, người mua nhà này sẽ phải chứng minh là họ có khả năng trả nợ hàng tháng nếu mức lãi suất lên đến 5.25 phần trăm hay phải có khả năng trả nợ $3,417.36 một tháng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email